I'll be happy to exchange links with anyone. Just leave a comment and I'll be happy to.

Friday, October 17, 2008

Something to hold on to...

Keep an eye out for one of the hottest accessories picks: wristlets. They're like purses, but have a strap which can go around your wrist. Makes sure you don't lose your essentials while carving up the dance floor!

Hålla ett öga på en av den meste inne tillbehör denna modesäsong: Wristlet. De är liknar portmonnäer men har en rem som går omkring din handled. Det tillförsäkra att du kommer att inte förlorar din nödvändigaste på dance floor!


From Clara's Handbag Boutique. I like the polka dots but I think it's best feature is the ring which replaces a strap. Unique!
Av Clara's Handbag Bouique. Jag gillar den polkkar prickar men den bäste kännemärke är ringen som ersätter en rem. Unik!


By Paula Thomas. Look closely, you can see skulls on the bag. I love the rock-like texture of the bag and the awesome chain. LOVE!
Av Paula Thomas. Titta närmare och du kan se skallar på väskan. Jag älskar struktur som liknar stenar och den jättebra kedja. Min favorit!By Betsey Johnson. If you're dressing up as a witch for Halloween, this would be a great addition to your outfit!
Av Betsey Johnson. Om du är en häxa på allhelgonaafton, denna väska är en jättebra tillbehör :)


Also by Betsey Johnson. Very cute!
Av Betsey Johnson också. Mycket söt!

From Juicy Couture. It has very quaint charms hanging from it. Charming indeed!
Från Juicy Couture. Denna väska har pittoreska charm. Charmig faktiskt!Great fringes from the Le Cirque collection
Jättebra lugga från den Le Cirque kollektion


Another great one by Betsey Johnson. I love the model's outfit too :)
Annan jättebra väska av Betsey Johnson. Jag älskar modellens kläder också :)


Feeling green? Go for this fully recycled accessory. It's made from recycled Coca-Cola wrappers. Creative!
Känner du dig grön? Kolla denna återanvände väska. Den är skapad från återanvände Coca-Cola omslagspapper. Kreativ!

No comments: