I'll be happy to exchange links with anyone. Just leave a comment and I'll be happy to.

Saturday, November 1, 2008

A Safe Bet

The Melbourne Cup is coming. The bets are on and the races are starting. Out come the veils, cocktail dresses, large hats, gloves and what not. I have always wondered why people dress up for horse races. Perhaps traditionally, only the rich and privileged could afford betting on horses and it was a chance for young men and women to socialise. And we've carried on the tradition of dressing up to impress at horse races. I remember watching My Fair Lady. This is what Audrey Hepburn wore when Elisa went to the races.

Den Melbourne Cup ska börjar snart. Vaden är placerade och hästkapplöpningar börjar. Slöjor blev burit, cocktailklänningar, stor hattar och handskar också. Jag har alltid undrat varför folk klär upp sig på hästkapplöpningar . Kanske tidigare för att bara rik folk gå på hästkapplöpningar och var det tillfälle för unga män och kvinnor träffa. Och har vi forsatt hävden idag. Jag kommer ihåg dagen tittade på jag My Fair Lady. Den här Elisas (Audrey Hepburn) klänning på hästkapplöpningar.Definitely too extravagant for modern horse racing. Here are some stuff from Vogue Australia you can wear to your local horse race :)
Absolut överdådig för modern hästlöpning. Här finns något saker från Vogue Australia att kan du bär på din närhästlöpning :)

Arthur Galan.Burberry

Giogio ArmaniCiti Enamour


If I went to the races, these would be my choices. Click for a closer look :)
Som jag går på löpingar, de här fiins min urval :)

Race day by Midgie

No comments: